Eco-Smarte skoler

Vores projekt vil bringe begreberne teknologi, økologi og energibesparelser sammen fra tilgang til handling

“I 2020 står Europa over for miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og hastende karakter. Selv om EU’s miljø- og klimapolitikker har givet fordele i de seneste årtier, står Europa over for vedvarende problemer på områder som ressourceforbrug, højt energiforbrug, klimaændringernes virkninger og miljørisici for sundhed og velfærd. Skolernes energiforbrug når et højt niveau, især når det drejer sig om udgifter på over 8 milliarder dollars til energi i hele landet. I 28 EU- og ECC-lande har husholdningerne vist ringe bevidsthed om det såkaldte elektriske affald, idet hver person producerer 20 kg e-affald om året, og kun 35 % af det genbruges. EU-Kommissionen har for nylig fremlagt den europæiske Green Deal, som er en ambitiøs pakke af foranstaltninger, der skal gøre det muligt for europæerne at drage fordel af en bæredygtig grøn omstilling og også repræsenterer EU’s nye vækststrategi, herunder fremme af ressource- og energieffektivitet, adgang til grundlæggende tjenester og en bedre livskvalitet for alle.UNESCO har også offentliggjort, at for at skabe en mere bæredygtig verden og for at engagere sig i bæredygtighedsrelaterede spørgsmål skal den enkelte blive en bæredygtig forandringsskaber (4. globale rapport, UNESCO). For at det kan ske, må vi begynde at udvikle et sæt kompetencer, der fuldt ud omfatter sociale dimensioner inden for miljøbeskyttelse, klimaændringer og ansvarligt forbrug. Derfor har læringspraksis og læseplaner i skolerne stor betydning for både eleverne og deres lærere. Men når disse læseplaner undersøges, viser det sig, at der hverken findes kursusindhold eller læringsmaterialer (herunder ekstracurriculære) for elever i gymnasier, der forstår energieffektivitet (ikke teoretisk, men i konkrete tilfælde) og handlinger uden for læseplanens grænser. I EU-rapporter understreges ofte betydningen af skoleundervisning for at skabe et rent og bæredygtigt miljø. Det er uundgåeligt at omdanne skoler til skoler, der producerer deres egen energi, genbruger i akse for et rent og bæredygtigt miljø, kontrollerer deres affald og udfører energibesparende foranstaltninger. For at opnå de nødvendige kvalifikationer og udvikle praktiske øvelser og læringsmaterialer har elever og lærere grundlæggende brug for kritisk tænkning, kreativitet, undersøgelsesbaseret tænkning og beregningstænkning i “virkelige” STEAM-sammenhænge. Gymnasieeleverne lærer de teoretiske emner uden domænespecifik kontekst i skolerne, og de kan derfor ikke deltage i praksis, der bringer STEAM-disciplinerne sammen. Denne situation medfører, at skoler, lærere og elever ikke er i stand til at opfylde behov og EU-mål. Som anført i ET 2020-arbejdsgrupperne og EU’s uddannelsespolitikker vil den integrerede tilgang til STEAM derfor hjælpe disse færdigheder til at blive mere konkrete og forbundet med den virkelige verden. Projektet vil derfor producere en række STEAM-baserede domænespecifikke læringsmaterialer og kits, der produceres i maker-spaces inden for rammerne af Eco-Smart-skoler. Sættene og ressourcerne vil omfatte eksperimentel læring i laboratorier i maker-spaces og vil være baseret på det pædagogiske princip om projektbaseret læring. STEAM-baseret læring har vist, at lærere og elever har mulighed for at lære ved at fokusere på ØKO-SMART-skoleproblemer, der har anvendelser i den virkelige verden. Ved at give eleverne mulighed for at arbejde med praktiske løsninger vil de få mulighed for at berige og opkvalificere deres højere tænkningsevner. Derfor har projekt Eco-Smart produceret en ræke og veltilrettelagte og disruptive undervisningsmaterialer som en katalysator, 1 LTT-aktivitet for at skabe en reel læringsoplevelse ved at lette brugen af makerspaces både for elever og STEAM-lærere. De vil lære at lave prototyper i makerspaces for at skabe udvikle deres egne kits på deres skoler, 6 multiplikatorarrangementer for at sprede og informere målgrupper, der er velinformeret og har haft gavn af projektet, projektets interne ledelsesresultater og et sæt resultater, der fører til overgangen fra normale skoler til Eco-Smart-skoler.”